Amikó mekhatytam a hajduknak, hogy jó porojják ki a fickó nadrágját, röktön tutták, hogy eccsak egy szollás. Nem is azért húszták le a gatyóját, hogy a prakkerral nekiessenek, hanem hogy ne tompiccsa a kezelés pegadó… szóval a hatását. Magam is végignésztem a szancijót, és csak legyintettem, amikor a fickó utána imbojogva felszele … szedelőzött, és hüppögve mekfenyegetet, hogyaszongya háromszó’. Na persze, akkó lássalak újra, amikó a hátam mögét. De ugyanakkó egy bizonyos emlékkép ... izé... ülepedett le bennem, sehogy sem tuttam elhentes … hesegetni. Na mindeggy.

Úgy adódot későb, hogy eggy nagy vadászkastéjt épittettem, amihő persze doborozni köllöt szekercéseket, ácsokat, fürészeseket. Gyüttek is mindenhonnajd, még odaátró is. Vót közöttük eggy natyszakálu bajor, pödri bajszal. Azzal kimentünk a zerdőbe, mer több fa köllöt. Ki is jelölt egy vastagot, hogy fognám át. Amikó asztán odaát összebogoszta a kezemet, éresztem, hogy namost mektörténik. De akkó lelepleszte magát, hogy ő nemám natyszakálu bajor, hanem a Ludas Manyi. Nem is ez lepet meg, merugye a szív asztat úgyis megérzi, hanem amikó kiderűt, hogy ő szadó. Merhogy émmeg nemvónék mazó. Asztán az átélt testi és lelki megrág… rázkódások miján ágynak estem, így még a térdemen is nyőlt egy Pukli.

Híre ment, és gyöttek a felcserek, medikánsok, patikáriusok, rámolvasók, rontásrontók, persze mindhijába. Ám eccercsak beálitot egy natysüvegü keleti bölcs, mindenkit elkűdöt, kit kenetér, kit piruláér, kit vizet forralni, végül ott marattunk vizavi. Vagyishogy viza… izé, merhogy utasitot, hogy fordúnék hasra. Mektettem, és izgalmasan vártam, hogy namostasztán télleg meglessz, aminek meg köll. Hát meg is… Megincsak összefojt a taknyom is, nyálam is, és az még semmi, mer…

De meg is fogattam szentű, hogy harmaggyára már nem eshet meg a csúfság. Merugye akinek a környezetébe nincs, aki nála is ostobáb, az legaláb a saját kárán tanújjon. Első dógom vót, hogy a fő étekfogómmal kihuzattam a kinálatbul minden libaétket, még a ludlábat is a deszertek közül. Mosmár bisztonságba érzem magam, csak … fene tuggya …

Last edited by RossSatyr (2018-07-01 16:40:59)